Poskytnutie informácií
OD 26.2.2021 prevádzka všetkých tried MŠ obnovená!
(pridané 25.02.2021)