Usmernenie k organizácii šk. roka 2020/2021
Informácie ohľadom organizácie školského roka 2020/2021 nájdete TU