Veverička: 4 - 5 roční
DÔLEŽITÝ OZNAM: EP J.Čabelku od 30.11.2020 otvorené.